سیستم آی پی ایران برای کاربران خارج کشور و جهت دسترسی به بانکها و سایتهای دارای محدودیت دسترسی در ایران فعالیت دارد و کاربردی برای کاربران داخل کشور ندارد!

آی پی ایران تنها ارایه دهنده پروتوکل ایمن ikev2 برای دسترسی به آی پی ایران هست پروتوکلهای استاندارد موجود را سیستم ما پشتیبانی میکند.

پرتوکلهای ایمن ساپورت شده : IKEV2 , SSTP , OPENVPN

پروتوکلهای ایمن منسوخ شده ساپورت شده: L2TP

پرتوکل غیرایمن ساپورت شده: PPTP

در سیستم آی پی ایران به جهت احترام به حقوق شما از شما تصویر مدارک اخذ نخواهد شد

در زمان ثبت نام با شماره موبایل خود ثبت نام کنید کد احراز برای شما ارسال می شود و فعال میشود. سپس در درگاه هم کارت بانکی که پرداخت برای مراجع ذیصلاح ارسال میشود بررسی میشود درصورت یکی بودن تاییدیه به ما داده میشود و درصورت یکی نبودن به سایت هشدار ارسال میشود و اکانت خریداری شده توسط ما غیر فعال میشود

لطفا در مورد تطبیق داشتن مشخصات دقت نمایید

در صورت یکی نبودن مشخصات اکانت خریداری شده غیر فعال میشه

و عودت هزینه پس از احراز هویت تصویری خواهد بود

قالب فروش فایل ایرانی

آخرین نوشته ها